Katılım Koşulları

1. 14.03.2017 saat: 00.01 – 30.09.2017 saat: 23.59 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti genelinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye (“Türk Telekom”) tarafından düzenlenecek bu yarışma www.senyeterkihayalet.com web sitesi, 555 216 55 55 Whatsapp numarası ve sosyal medya mecraları üzerinden #senyeterkihayalet hashtag ile, katılımcılar (“Katılımcı”) tarafından paylaşılan “Başarı Hikayeleri” Türk Telekom tarafından değerlendirilerek içlerinden (1) bir tanesi seçilerek reklam için video filmi çekilecektir. Filmi yapılan bu hikaye (yarışma kazanını), www.senyeterkihayalet.com web sitesinde ve Türk Telekom’un sosyal medya hesaplarında duyurulacak, akabinde videosu yayınlanabilecek, Katılımcı’nın fotoğrafları çekilebilecektir.

2. İşbu yarışmanın konusu “Türk Telekom Sen Yeter Ki Hayal Et Yarışması”, www.senyeterkihayalet.com web sitesi veya 555 216 55 55 Whatsapp numarası veya sosyal medya #senyeterkihayalet hashtag altındaki, Katılımcı’ların paylaştıkları “Başarı Hikayelerini” kapsamaktadır.

3. Yarışmaya katılmak için Katılımcı’nın katılım tarihinde 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Katılım tarihinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin katılımı geçersiz sayılacaktır. Yarışmaya Türk Telekom veya iştirakleri çalışanları, Türk Telekom ve iştiraklerinin bayileri katılamazlar.

4. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve yarışmaya sadece gerçek kişiler katılım sağlayabilir. Tüzel kişiler temsilci ile yarışmaya katılamaz. Katılımcı bir başkası adına paylaşımda bulunmamalıdır, bulunması halinde katılım geçersiz sayılır.

5. Yarışmaya katılım sağlayabilmek için Katılımcı’ların adı, soyadı, email adresi ve telefon iletişim bilgilerini Türk Telekom ile paylaşmaları gerekmektedir. Katılımcı’ların paylaştıkları bilgilerin doğruluğu ve güncel olduğuna ilişkin Türk Telekom’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Seçilen Katılımcının hikayesinin video filmi çekimleri ve gönderdiği fotoğraflarla ilgili Katılımcı’nın onayının alınması şartı ile Türk Telekom’un değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

6. “Türk Telekom Sen Yeter Ki Hayal Et Yarışması”, Türk Telekom’un www.senyeterkihayalet.com web sitesinde, 555 216 55 55 Whatsapp numarasıyla ve sosyal medyada #senyeterkihayalet hashtag üzerinden, Türk Telekom tarafından düzenlenmektedir.

7. Katılımcı’lar; www.senyeterkihayalet.com adresine veya 555 216 55 55 Whatsapp numarasına veya sosyal medya mecralarında “senyeterkihayalet” hashtagi ile; gerçekleştirmiş oldukları başarı hikayelerini göndermeleri gerekmektedir. Katılımcı’lar hikayelerini yazarak, ses kaydı yaparak ya da video ile anlatarak paylaşabilirler.

8. www.senyeterkihayalet.com adresinden, 555 216 55 55 Whatsapp numarasından veya Facebook veya Twitter üzerinden gönderilen başarı hikayelerini Türk Telekomünikasyon A.Ş. Hayal Et danışmanları değerlendirerek www.senyeterkihayalet.com web sitesinde ve sosyal medya kanallarında yayınlayacaktır. Katılımcı’lara ait kişisel bilgiler sadece yarışma kapsamında yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.

9. Sosyal medya mecralarında “senyeterkihayalet” hashtagi ile yarışma katılımcılarının, sosyal medya hesaplarından direkt mesaj (DM) vasıtasıyla ilettikleri bilgiler ve iletişim yolları kabul edilmeyecek, dışarı kapatılmış profillerin yarışmaya katılımı geçersiz sayılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti saati ile 14.03.2017 saat: 00.01 – 30.09.2017 saat: 23.59 tarihleri arasında www.senyeterkihayalet.com web sitesi veya 555 216 55 55 Whatsapp numarası veya sosyal medya mecralarında #senyeterkihayalet hashtag altında, Katılımcı’lar tarafından Türk Telekom’u da adresleyerek herkese açık olarak paylaşılan “Başarı Hikayeleri” katılımlar geçerli sayılacaktır.

10. Türk Telekom, Katılımcı’ların yarışmaya katılmalarının öncesinde veya sırasında, Katılımcı’ların kendilerinin doğrudan Türk Telekom’a sunmuş oldukları Kişisel Verileri, işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir. Türk Telekom, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, İlgili mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve beyan eder. Katılımcı, işbu Katılım Koşulları ile birlikte Türk Telekom’un 6698 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Katılımcı, kişisel verilerinin 6698 Sayılı kanunda ve İlgili mevzuatta yer alan hukuki sebeplerin/düzenlemelerin yanında yarışma kapsamında işlenebileceğini kabul etmektedir. Katılımcı, kişisel bilgilerinin Türk Telekom’un anlaşmalı olduğu yurt içinde veya üçüncü kişi veya kuruluşlarda, işbu Katılım Koşulları’nda yer alan amaçlarla ve İlgili mevzuata uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder.

11. Katılımcı’ların Türk Telekom ile paylaşmış oldukları kişisel bilgilerini ve Türk Telekom tarafından seçilen hikayenin Türk Telekom tarafından çekilmiş videosunu, ayrıca yarışmaya katılan diğer katılımcıların Türk Telekom tarafından çekilmiş fotoğraflarını; Türk Telekom’un web sitesinde, internette, sosyal medya hesaplarında, yazılı ve görsel basında, iç iletişim mecralarında olmak üzere Katılımcı’ların isim ve soyadlarıyla birlikte kullanabileceğini onaylamış sayılırlar.

12. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kamunun, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, görüntüyü yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcı’lar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin kendilerine ait olacağını bu gibi durumlarda Türk Telekom’un sorumlu tutulamayacağını ve Türk Telekom’a yöneltilecek diğer taleplerin kendisine rücu edebileceğini, kendisinin de Türk Telekom ile paylaştığı Başarı Hikayesi’nin yayımlanması nedeni ile Türk Telekom’dan hiçbir maddi manevi talebi olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

13. Katılımcı’lar www.senyeterkihayalet.com adresine veya 555 216 55 55 Whatsapp numarasına veya sosyal medyadan paylaştığı iletişim bilgilerini doğru bir şekilde girmelidirler. Yanlış girilen bilgilerden Türk Telekom sorumlu değildir.

14. Türk Telekom, önceden izin almaksızın tek taraflı olarak yarışmayı durdurma, değiştirme hakkını saklı tutar. Bu gibi değişiklikler olması halinde sosyal medya hesapları üzerinden ve/veya resmi web sitesinden duyuracaktır.

15. Yarışma Türkiye Cumhuriyet’i saati ile 14.03.2017 saat: 00.01 tarihinde başlayacak, 30.09.2017 saat: 23.59 tarihinde sona erecektir.

16. Yarışmada öngörülmemiş açıklar yoluyla haksız avantaj sağlamaya çalışan Katılımcı’ların belirlenmesi veya tespit edilmesi durumunda Türk Telekom‘un söz konusu Katılımcı’lar için yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

17. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Türk Telekom kayıtları esas alınacaktır.

18. “Türk Telekom Sen Yeter Ki Hayal Et Yarışması”; hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Bu maddeye aykırı paylaşımlar nedeni ile Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu olmayacak, Türk Telekom’un bu nedenle bir ödeme yapması halinde, paylaşımı yapan kişiye rücu edilecektir.

19. Türk Telekom’un yarışmayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı ve yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu yarışmaya katılan herkes işbu Katılım Koşulları’ndaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

20. Katılımcı’lar Türk Telekom’un işbu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcı’ların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Türk Telekom tarafından yapılacaktır.