Katılım Koşulları

Başlık: “Türk Telekom Sen Yeter Ki Hayal Et Kampanyası” Katılım Koşulları

1. İşbu yarışmanın konusu “Türk Telekom Sen Yeter Ki Hayal Et Kampanyası”, www.senyeterkihayalet.com web sitesi, 555 216 55 55 Whatsapp numarası ve #senyeterkihayalet hashtag ile Facebook ve Twitter sosyal medya mecraları üzerinden kullanıcıların paylaştıkları “Başarı Hikayeleri” kapsamaktadır.

2. Kampanyaya katılmak için katılımcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Katılım tarihinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin katılımı geçersiz sayılacaktır. Kampanyaya Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışanları, Türk Telekom, Türk Telekom Bayileri ve üçüncü partileri katılamazlar.

3. Kampanyaya katılım ücretsizdir ve kampanyaya sadece gerçek kişiler katılım sağlayabilir. Tüzel kişiler adına bir temsilci kampanyaya katılamaz. Katılımcı bir başkası adına paylaşımda bulunmamalıdır.

4. “Türk Telekom Sen Yeter Ki Hayal Et Kampanyası”, Türk Telekom’un www.senyeterkihayalet.com web sitesinde, 555 216 55 55 Whatsapp numarasıyla ve #senyeterkihayalet hashtag ile Facebook ve Twitter sosyal medya mecraları üzerinden, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

5. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların; 14 Mart 2017 tarihinden itibaren www.senyeterkihayalet.com adresine, 555 216 55 55 Whatsapp numarasına ve #senyeterkihayalet hashtag ile Facebook ve Twitter sosyal medya mecraları üzerinden gerçekleştirmiş oldukları başarı hikayelerini göndermeleri gerekmektedir. Kullanıcılar hikayelerini yazarak, ses kaydı yaparak ya da video ile anlatarak paylaşabilirler.

6. www.senyeterkihayalet.com adresinden, 555 216 55 55 Whatsapp numarasından ve #senyeterkihayalet hashtag ile Facebook ve Twitter sosyal medya mecraları üzerinden gönderilen başarı hikayelerini Türk Telekomünikasyon A.Ş. Hayal Et danışmanları değerlendirerek www.senyeterkihayalet.com web sitesinde ve sosyal medya kanallarında yayınlayacaktır. Katılımcılara ait kişisel bilgileri aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.

7. #senyeterkihayalet hashtag ile Facebook ve Twitter sosyal medya mecraları üzerinden başvuran kampanya katılımcılarının, sosyal medya hesaplarından direkt mesaj (DM) vasıtasıyla ilettikleri bilgiler ve iletişim yolları kabul edilmeyecek, dışarı kapatılmış profillerin kampanyaya katılımı geçersiz sayılacaktır.

8. Kampanyaya katılanlar, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile paylaşmış oldukları fotoğrafların, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hazırlanan bu videoların, Türk Telekom’un web sitesinde, internette, sosyal medyada, basın, iç iletişim ve bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Telekom’un belirleyeceği diğer tüm mecralarda kullanıcıların isim ve soyadlarıyla birlikte kullanabileceğini onaylamış sayılırlar. Türk Telekomünikasyon A.Ş. gerekli görürse bu videolarda değişiklik/uyarlama ve eklemeler yapabilir. Bu videolar, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin belirleyeceği diğer tüm mecralarda süresiz olarak kullanabilir.

9. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kamunun, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, görüntüyü yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin kendilerine ait olacağını bu gibi durumlarda Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin sorumlu tutulamayacağını ve yöneltilecek diğer taleplerin kendisine rücu edebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

10. Kampanyaya katılanlar, www.senyeterkihayalet.com adresine, 555 216 55 55 Whatsapp numarasına veya #senyeterkihayalet hashtag ile Facebook ve Twitter sosyal medya mecralarına iletişim bilgilerini doğru bir şekilde girmelidirler. Yanlış girilen bilgilerden Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu değildir.

11. Türk Telekom, önceden izin almaksızın tek taraflı olarak kampanyayı durdurma, değiştirme hakkını saklı tutar. Bu gibi değişiklikler olması halinde sosyal medya hesapları üzerinden ve/veya resmi web sitesinden duyuracaktır.

12. Kampanya 14.03.2017 tarihinde başlayacak, 31.12.2017 tarihinde sona erecektir.

13. Paylaşılan kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri gibi bilgiler dolayısıyla çıkabilecek ihtilaflardan Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu değildir.

14. Kampanyada öngörülmemiş açıklar yoluyla haksız avantaj sağlamaya çalışan kullanıcıların belirlenmesi durumunda Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin söz konusu kullanıcılar için yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

15. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kayıtları esas alınacaktır.

16. “Türk Telekom Sen Yeter Ki Hayal Et Kampanyası”; hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

17. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu kampanyaya katılan herkes işbu Katılım Koşulları’ndaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

18. Kampanyaya katılanlar Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin işbu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılacaktır.